رکسان ایده

در حال بارگزاری...

سه عامل اثر گذار در موفقیت شما

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

سه عامل اثر گذار در موفقیت شماسه عامل اثر گذار در موفقیت شما؛

۱. ورودی های ذهنی
ورودیهای ذهنی هر چیزی است که شما در ذهنتان می پرورانید. اینها منبع اصلی انرژی برای حرکت شما هستند. به ورودی های ذهنتان دقت کنید. چه چیزی به ذهن شما اجازه ورود دارد؟

۲. ارتباط
افرادی که با آنها در ارتباط هستید و با آنها وقت می گذرانید تعیین کننده مسیر حرکت شما هستند.
اطرافیان تان شما را به کدام سمت هدایت می کنند؟

۳. محیط
شرایطی که در آن قرار گرفته اید تعیین کننده سرعت حرکت شما در مسیری است که در آن قرار دارید.
همواره محیط اطرافتان را ارزیابی کنید. محیط اطرافتان چه تاثیری بر شما می گذارد؟