رکسان ایده

در حال بارگزاری...

آهنربای ثروت

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

آهنربای ثروتثروتمند شدن سه مرحله اصلی دارد:
1-مرحله بودن
2-مرحله انجام دادن
3-مرحله داشتن

- در مرحله بودن، شما باید واقعیت خود را بپذیرید: توانمندی ها، نقاط قوت و نقاط ضعف خود و فرصتها و تهدیدهای محیط اطرافتان را شناسایی کنید.  در مرحله بودن بر اساس شناخت از خود و محیط، برای ثروتمند شدنتان برنامه ریزی می کنید.

- در مرحله انجام دادن، برنامه ریزی مرحله قبل را به اجرا در می آوردید. در این مرحله تلاش و پشتکار شما تعیین کننده موفقیت شماست. ممکن است بارها و بارها شکست بخورید، نباید دلسرد شوید. پشتکار رمز موفقیت شما در این مرحله است.

- در مرحله داشتن وارد فاز برداشت و نتیجه می شوید. پشتکاری که برای انجام برنامه های تان به خرج داده اید، به بار می نشیند و به ثروت دست می یابید.
- مشکل اینجاست که اکثر مردم، بدون در نظر گرفتن دو مرحله قبل، از همان ابتدا می خواهند وارد مرحله داشتن شوند. به همین دلیل هیچگاه رویای ثروتمند شدن شان محقق نمی شود.

در واقع اکثر مردم از ثروتمند شدن، پول زیاد داشتن، اتومبیل گرانقیمت داشتن، منزل لوکس داشتن و ... را در تصور دارند. در حالیکه ثروتمند شدن، قبل از داشتن، دو مرحله اساسی دیگر هم دارد.

الان شما یکی از رازهایی اساسی ثروتمند شدن را می دانید. شما هم می توانید ثروتمند شوید اگر هر سه مرحله ثروتمند شدن را به درستی پشت سر بگذارید.


هرگز بخاطر فقرت کسی را سرزنش نکن اگر فقیر هستی انتخاب توست. هیچ کس با گلایه و شکایت از فقر رها نمی شود. توانایی منحصربه فردت راپیدا کن و هدفمند تلاش کن تا ثروتمند شوی
بیل گیتس