رکسان ایده

در حال بارگزاری...

اثر بزرگ کار های کوچک

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

اثر بزرگ کار های کوچکمردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند که اساس توسعه کشورشون قرار گرفته.
اون ضرب المثل میگه:
بخاطر میخی نعلی افتاد،
بخاطر نعلی اسبی افتاد،
بخاطر اسبی، سواری افتاد.
بخاطر سواری، جنگی شكست خورد.
بخاطر شكستی، مملكتی نابود شد و همۀ اینها بخاطر كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود.
یادمان باشد هر كار ما، حتی كوچك، اثری بزرگ دارد كه شاید در همان لحظه ما نبینیم.