رکسان ایده

در حال بارگزاری...

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم‎"اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم"

‎ برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کليدهای اين تغيير عبارتند از :
‎کلید اول: خواستن
‎كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
‎كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
‎كلید چهارم: عمل کردن

‎☆به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است