رکسان ایده

در حال بارگزاری...

میخواهی موفق شوی؟ بامبو بکار

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

میخواهی موفق شوی؟ بامبو بکارموفقیت چیزی است که تقریبا همه آدمها به دنبال آن هستند و شب و روز برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

اگر می خواهی موفق شوی یاد بگیر، چگونه می توانی یک بامبو داشته باشی؟!

من به تو کمک می کنم تا یک بامبو داشته باشی:

وقتی تخم بامبو را زیر خاک حاصلخیز کاشتی، هر روز به آن آب بده و از آن مراقبت کن. آمادگی آن را داشته باش که به مدت ۵ سال هیچ اثری از بامبو روی زمین نبینی!!
 اما نا امید نشو؛ چون بعد از ۵ سال یک روز صبح از خواب بلند می شوی و  می بینی بامبوی تو اندکی از خاک بیرون آمده است. اکنون زمان باروری بامبوی تو است. در کمتر از ۶ هفته بیش از ۳۰متر رشد می کند.

آیا این ۳۰ متر رشد حاصل ۶ هفته است؟ نه! قطعا نه! این رشد حاصل ۵ سال تلاش و تکاپو و ریشه زدن در زیر خاک است و حاصل ۶ هفته تکاپو بر روی خاک. بامبو ۵ سال ریشه ای مستحکم در خاک فرو می کند تا بتواند ۳۰ متر ارتفاعی را که در ۶ هفته به آن می رسد تحمل و حفظ کند.

موفقیت نیز اینگونه بدست می آید. سالها تلاش لازم است تا بتوانی ریشه های موفقیتت را مستحکم کنی و بعد از گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی،. موفقیت تو به ناگاه بارور شده و رشدی باورنکردنی نصیبت می کند.

فقط یادت باشد نباید نا امید شوی. باید همیشه از دانه موفقیتت مراقبت کنی و یک لحظه هم از آن غافل نشوی.

می خواهی موفق شوی؟ بامبو بکار دوست من