رکسان ایده

در حال بارگزاری...

منتظر نشوید 63 ساله شوید!

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

منتظر نشوید 63 ساله شوید!منتظر نشوید 63 ساله شوید!

در سال 1977 یك مرد 63 ساله، عقب یك بیوك را
از روی زمین بلند كرد تا دست نوه‌اش را از زیر آن بیرون آورد. قبل از آن هیچ چیزی سنگین‌تر از كیسه بیست كیلویی بلند نكرده بود.
او بعدها كمی دچار افسردگی شد می‌دانید چرا؟
چون در 63 سالگی فهمیده بود چقدر توانایی داشته كه باورش نداشته و عمرش را با حداقل‌ها گذرانده!
منتظر نشوید 63 ساله شوید.
توانایی انسان نامحدود است