رکسان ایده

در حال بارگزاری...

قانون کسب موفقیت

شرکت رکسان حامی و مجری ایده های ناب شماست

قانون کسب موفقیتاین عادتهای ماست که تعیین می کند ما در مسیر موفقیت به کدام سمت حرکت خواهیم کرد. قطعا تنها عادتهای خوب و موثر هستند که ما را به موفقیت نزدیکتر می کنند.
  این را می دانیم که در وجود همه ما کم و بیش عادت های ناخوشایندی است که بسیاری از ناکامی های ما رقم می زنند.
این را هم می دانیم که برای موفقیت و خوشبختی، باید عادتهای بدمان را کنار بگذاریم.
اما نکته اینجاست که در بسیاری از مواقع، در ترک عادتهای بدمان موفق عمل نمی کنیم.
با انرژی و انگیزه بسیار زیادی تصمیم می گیریم عادت بدمان و سبک زندگیمان را تغییر دهیم.  شروع به تغییر می کنیم. ولی کمی پس از شروع دست از تلاش می کشیم چراکه ما عادت کرده ایم که سریع نتیجه تغییرات را ببینیم. .
هیچ تغییر رفتاری و هیچ تغییر عادتی سریع رخ نخواهد داد. .
برای رسیدن به نتیجه دلخواهتان صبور باشید، و از قانون های کسب موفقیت پیروی کنید.

تغییر هر عادت بد باید طی ۲۱ روز مستمر و بی وقفه صورت پذیرد و تغییر سبک زندگی نیز به ۹۰ روز تلاش بی وقفه و مستمر نیاز دارد.

شیرینی تغییر به سختی اش می ارزد، شک نکنید